Leader Agencja Reklamowa

Realizowane projekty
PRZYSZŁOŚĆ, KARIERA, PRACA

pokl
lmb
ue

Projekt POKL.09.01.02-16-062/12 pn. Z nauką za pan brat od Bałtyku aż do Tatr

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt pt. Z nauką za pan brat od Bałtyku aż do Tatr realizowany jest przez Agencję Reklamową LEADER Marek Brodowski z siedzibą w Opolu w okresie od 1 września 2012 do 30 czerwca 2014 r. na terenie Gminy Kietrz w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana III Sobieskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu, ul. Owsiana 3.
Celem ogólnym Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia 47 uczniów (24 dziewczynek i 23 chłopców) Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana III Sobieskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu (gmina Kietrz) poprzez realizację programu rozwojowego szkoły.

Cele szczegółowe projektu:
1. Podniesienie kompetencji 20 uczniów zdolnych w obszarze przyrodniczym
2. Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych 26 uczniów z problemami w nauce z zakresu języka polskiego i matematyki
3. Przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom u 24 uczniów poprzez realizację wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
4. Rozwijanie u 36 uczniów kompetencji kluczowych na bazie technologii informacyjnej, zajęć artystycznych i sportowych

W ramach projektu przewidziano następujące działania:
a) Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego dla klas IV – VI
b) Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla klas I- VI
c) doradztwo i opiekę psychologiczno-pedagogiczną
d) zajęcia pozalekcyjne Klucz Młodego Astronoma dla klas IV-VI
e) Zajęcia pozalekcyjne Klub Młodego Przyrodnika dla klas I – VI
f) Zajęcia pozalekcyjne Klub Młodego Informatyka dla klas I – VI
g) Zajęcia pozalekcyjne Klub Młodego Artysty dla klas I – VI
h) Zajęcia pozalekcyjne Klub Młodego Sportowca dla klas I – VI
i) zajęcia pozaszkolne:
* obóz naukowy pn. Osobliwości historyczno –przyrodnicze Trójmiasta
* obóz naukowy pn. Przyroda TATR i życie górali
* wycieczka edukacyjna do Warszawy
* wycieczka edukacyjna do Krakowa
* wycieczka do Obserwatorium Śląskiego w Chorzowie
* wycieczka do Ustronia „Leśnego Parku Niespodzianek”, w tym Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
* wyjazd do operetki w Gliwicach i Teatru Lalki i Aktora w Opolu

Zapytanie ofertowe na wybór nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu.
Zapraszamy do złożenia oferty na prowadzenie zajęć w ramach projektu Z nauką za pan brat od Bałtyku aż do Tatr.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załączniki do zapytania ofertowego

Rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach projektu Z nauką za pan brat od Bałtyku aż do Tatr.
W X – XI 2012 r. zrealizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, zajęcia psychologiczne, zajęcia w ramach „Klubu Młodego Przyrodnika”, „Klubu Młodego Informatyka”, „Klubu Młodego Artysty”, „Klubu Młodego Sportowca” dla 39 uczniów Szkoły Podstawowej w Pilszczu.

W dniu 09.11.2012r. 23 uczniów PSP w Pilszczu uczestniczyło w wyjeździe do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.
Planetarium Śląskie powstało w 1955 roku dla uczczenia pamięci wielkiego polskiego astronoma – Mikołaja Kopernika. Zostało wyposażone w aparaturę projekcyjną, która umieszczona jest pod 23-metrową kopułą stanowiąca ekran sztucznego nieba. Na półkulistym ekranie odtwarza ona wygląd nieba w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na Ziemi. Ruchome projektory Słońca, Księżyca i planet pokazują wszelkie zmiany na niebie dziennym i nocnym związane ze zjawiskami na Ziemi i w jej sąsiedztwie. W trakcie wyjazdu uczniowie uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych w Planetarium pn. „A jednak się kręci…” oraz „Cztery pory roku”. Poznali też zasady działania stacji klimatologicznej – zwiedzili i poznali działanie przyrządów pomiarowych, dokonywali pomiarów i obserwacji składników pogody, poznali budowę i zasady działania teleskopu oraz sposoby wykonywania obserwacji astronomicznych.

IMG_1075

 

IMG_1076

 

IMG_1083
W XII 2012 kontynuowane były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia pozalekcyjne w ramach klubów zainteresowań. Łącznie w XII 2012 zrealizowano 22 godz. zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 26 godz. zajęć psychologiczno-pedagogicznych i 46 godzin zajęć pozalekcyjnych.

6.12. 2012 zorganizowany został wyjazd 36 uczniów do Gliwickiego Teatru Muzycznego. W ramach tego wyjazdu dzieci uczestniczyły w baśni muzycznej w II częściach pt. „Skarby Złotej Kaczki”.
Większość z uczestników po raz pierwszy w życiu brała udział w widowisku muzycznym i tym samym
sam fakt obecności w gmachu Teatru Muzycznego był dla nich wielkim przeżyciem. Wyjątkowo zrealizowane widowisko, piękne śpiewy, kontakt z aktorem zrobiły na dzieciach niesamowite wrażenie. Wyjazd do operetki na długo pozostanie w pamięci dzieci, a wspomnienia z nim związane są na tyle mocne, iż będą zachętą do tego, by w miarę możliwości finansowych rodziców zachęcić ich do udziału w tego typu wydarzeniach kulturalnych.

W Nowym Roku 2013 kontynuowane były wszystkie zajęcia. W I 2013 zrealizowano łącznie 115 godz. zajęć (31 godz. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 30 godz. zajęć psychologiczno-pedagogicznych oraz 54 godz. zajęć pozalekcyjnych).

IMG_3044

 

IMG_6478

Uczniowie chętnie uczęszczają na dodatkowe zajęcia w ramach projektu, które pozwalają im wyrównać braki z takich przedmiotów jak język polski czy matematyka, jak również podnosić poziom swojej wiedzy i rozwoju w ramach zajęć z przyrody, informatyki, astronomii, plastyki. Mogą również rozwijać sprawność fizyczną w ramach zajęć sportowych.
Realizacja projektu przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. W okresie II – IV
2013 zrealizowano zajęcia w łącznym wymiarze 279 godzin, w tym 76 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki; 83 godziny zajęć psychologiczno-pedagogicznych oraz 120 godzin zajęć pozalekcyjnych.

IMG_1469

 

IMG_1471

 

IMG_6481

W dniach 4-10 maja 2013 zorganizowano planowany w ramach projektu obóz naukowy pn. Osobliwości historyczno –przyrodnicze Trójmiasta. Uczniowie pod opieką nauczycieli sami opracowali program obozu naukowego oraz zaplanowali miejsce noclegu wyszukując niezbędne informacje w internecie. Był to dla nich sprawdzian umiejętności planowania, samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji.
Celem wyjazdu na Wybrzeże (Gdańsk, Gdynia, Sopot) było:
• poznanie osobliwości przyrodniczych i historycznych Gdańska, Gdyni i Sopotu
• wyrabianie wrażliwości na różnorodność i piękno przyrody ojczystej
W obozie naukowym uczestniczyło 23 uczniów klas IV-VI. Miejscem noclegowym był piękny, nowy ośrodek Gdańska Szkoła Floretu w Gdańsku. W ramach obozu uczniowie z pomocą i dużym zaangażowaniem pani przewodnik zobaczyli i poznali miejsca, które dotychczas były im znane jedynie z mediów, internetu i przewodników krajoznawczych.
Miejsca atrakcyjne pod względem przyrodniczym to wybrzeże morskie (plaża piaszczysta, klif, rośliny i zwierzęta tam występujące), Akwarium Gdyńskie, w którym odbyła się lekcja w akwarium (zajęcia laboratoryjne połączone z filmem dydaktycznym pt. „ Nasz Bałtyk”).

Ponadto uczniowie poznali pracę portu, zwiedzili 2 statki muzea (ORP Błyskawica i Sołdek ). Zobaczyli także Park Oliwski im. Adama Mickiewicza założony przez cystersów, który urzeka swą piękną
przyrodą: rzadko spotykanymi gatunkami roślin, w tym tulipanowcami jodłami kalifornijskimi, daglezjami, rododendronami i azaliami, które były akurat w okresie kwitnienia. Atrakcją parku była tzw. Grota szeptów (Uszy Dionizosa), która zaskoczyła niezwykła akustyką. Ciekawymi elementami architektoniczno – historycznymi Trójmiasta, które zobaczyli uczniowie w trakcie obozu naukowego były: Żuraw – symbol Gdańska i morskiego charakteru miasta, Fontanna Neptuna, Długi Targ zakończony Zieloną Bramą, wieża więzienna i katownia, w której obecnie mieści się Muzeum Bursztynu, Dom Uphagena, Westerplatte, Pomnik Poległych Stoczniowców, Molo i Krzywy Domek w Sopocie i wiele, wiele innych.
Dużą atrakcją dla uczestników był Aquapark. Codziennie po śniadaniu odbywały się zajęcia wprowadzające do każdego dnia obozu naukowego, a po kolacji zajęcia podsumowujące dzień.
Uczniowie z obozu wrócili zadowoleni i z głowami pełnymi wspomnień.

IMG_0018

 

IMG_0021

 

IMG_0046

 

Czerwiec 2013 r. był ostatnim miesiącem, w których prowadzone były dodatkowe zajęcia w roku szkolnym 2012/2013. Zrealizowano łącznie 91 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, pozalekcyjnych i opieki psychologiczno-pedagogicznej.
W roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu odbyło się łącznie 680 godzin dodatkowych zajęć.
W pierwszych dniach lipca 2013 zorganizowano ostatni wyjazd edukacyjny przed wakacjami.
Tym razem 32 uczniów klas I-VI PSP w Pilszczu pojechało do Warszawy. Wyjazd odbył się w dniach 08-10.07.2013r. Pobyt w Warszawie obejmował zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego (klasy IV-VI) i udział w lekcji dydaktycznej (klasy I-III), spacer po Powązkach i Ogrodzie Saskim, przejazd z przewodnikiem autokarem po Warszawie, oglądanie najważniejszych obiektów miasta, podziwianie zabudowy Starego Miasta, zwiedzanie z przewodnikiem pałacu w Wilanowie, samodzielne doświadczenia w Centrum Naukowym Kopernik, spacer po Warszawie nocą, podziwianie piękna przyrody i architektury Łazienek.

DSC02535

DSC02616

IMG20130709_021_edit

Minęły wakacje i rozpoczął się nowy rok szkolny 2013/2014. W tym roku szkolnym zaplanowano realizację łącznie 785 godzin dodatkowych zajęć.
Do końca roku 2013 (IX – XII) odbyło się 91 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 68 godzin zajęć psychologiczno-pedagogicznych, 119 godzin zajęć pozalekcyjnych.
We wrześniu 2013 37 uczniów klas I-VI PSP w Pilszczu wyjechało do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu.
Leśny Park Niespodzianek znajduje się w Ustroniu Zawodziu w Beskidzie Śląskim i jest jedynym w swoim rodzaju parkiem, który daje możliwość spędzenia czasu dla całych rodzin, grup zorganizowanych w różnym przedziale wiekowym i pojedynczych gości. Jest to również raj dla fotografików, którzy mają tu możliwość fotografowania zwierząt praktycznie w naturalnych warunkach. Ten niekonwencjonalny ogród zoologiczny, który zaskakuje swą formą, pozwala na obcowanie z naturą, dziką przyrodą, rozrywką i edukacją w naturalnych warunkach starodrzewia bukowego. Wszystko to stanowi nowatorską ideę parku.
Park pełni rolę edukacyjną i rekreacyjną. Jedna ze ścieżek wyposażona została w plansze edukacyjne i poglądowe z dziedziny fauny i flory, na końcu której znajduje się Centrum Przyrodniczo Leśne z eksponatami i multimedialnym wyposażeniem. Do części rekreacyjnej zaliczyć możemy aleję bajkową z ruchomymi ekspozycjami znanych bajek oraz rozbudowany plac zabaw.
Jedną z ciekawszych atrakcji parku są muflony i daniele, które swobodnie przemieszczają się wśród zwiedzających, i które można karmić z ręki. W zagrodach można zobaczyć: żubry, jelenie szlachetne, sarny, dziki, żbiki czy jenoty. Największymi atrakcjami parku są sokolarnia i sowiarnia, gdzie o wyznaczonych porach wykwalifikowani sokolnicy prezentują ptaki drapieżne i sowy podczas ich lotów.

IMG_0067

IMG_0071

IMG_0074

IMG_0088

W okresie I- IV uczniowie wzięli udział w 353 godzinach zajęć, w tym 123 godzinach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 75 godzinach zajęć psychologiczno-pedagogicznych oraz 156 godzinach zajęć pozalekcyjnych. Od stycznia 2014 zwiększona została liczba godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego o 32 godz. i matematyki o 24 godz. oraz zajęć pozalekcyjnych z przyrody o 24 godz. Wprowadzono też dodatkowe zajęcia artystyczne w wymiarze 25 godz.

 

Projekt i wykonanie  
Strona internetowa wykonana przez itDesk - agencja interaktywna Opole. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • Zgłoś błąd

  e-Mail:  *
  Opis błędu: *
  Adres:
   Wyślij kopię wiadomości do mnie
  * - pola wymagane 
 • Oceń stronę

  e-Mail:  *
  Grafika:
  Użyteczność:
  Treść:
  Co byś zmienił? *
  Adres:
   Wyślij kopię wiadomości do mnie
  * - pola wymagane 
 • Zapytaj o ofertę na stronie

  Imię i nazwisko: * Email: Telefon: *
  Treść: *
  Adres:
   Wyślij kopię wiadomości do mnie
  * - pola wymagane 
zgloś bląd na stronie

Zgłoś błąd

e-Mail:  *
Opis błędu: *
Adres:
 Wyślij kopię wiadomości do mnie
* - pola wymagane 
oceń stronę

Oceń stronę

e-Mail:  *
Grafika:
Użyteczność:
Treść:
Co byś zmienił? *
Adres:
 Wyślij kopię wiadomości do mnie
* - pola wymagane 
zapytaj o ofertę na stronie

Zapytaj o ofertę na stronie

Imię i nazwisko: * Email: Telefon: *
Treść: *
Adres:
 Wyślij kopię wiadomości do mnie
* - pola wymagane